RSS Feed

Record voor oceaanroeier Ralph Tuijn

Geplaatst op
http-cdn-kiosk-api.telegraaf.nl7ed5f23a-28d6-11e7-a766-69a53979c20d
 48 dagen geleden, op 6 maart, waren Tuijn en zijn teamgenoten vertrokken vanuit de Portugese havenstad Portimão. Doel was om de Atlantische Oceaan binnen vijftig dagen over te roeien. Een groep Britten legde hetzelfde traject in 2015 af in 51,5 dag.

’That’s it: WR Atlantic Crossing’ postte Tuijn zondag op Facebook na zijn geslaagde recordpoging.

Gemakkelijk verliep de reis niet. De Castricummer Tuijn liet tijdens zijn roeitocht weten dat hij er fysiek niet zo goed aan toe was. Hij had onder meer last van zoutwaterzweren, schaafplekken, geïrriteerde liezen en een ’rode, gezwollen penis vol met wit-gele puisten en een afbladderende huis’. Maar volgens hem moet eenmaal aan land alles snel weer normaal zijn.

39 kilo ‘plastic soep’ gejut op het strand van Castricum

Geplaatst op

5d7bbb01-2067-467d-a3c0-b48baac57bb7_thumb840Op 1 april ging de 3e expeditie Juttersgeluk van start. Mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking krijgen de kans een positieve bijdrage te leveren aan een duurzaam leefmilieu in het kustgebied in Nederland. Stichting Juttersgeluk is een samenwerking aan gegaan met KIMO Nederland/België en VNG International. De expeditie draagt bij aan de VNG campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Op woensdag 19 april deed de expeditie het strand van Castricum aan. Maar liefst 56 deelnemers  van o.a. Odion, woonvoorziening ‘De Wieken’ van Odion en GGZ Dijk en Duin en hun begeleiders werden in Strandpaviljoen Zoomers welkom geheten door wethouder Kees Rood. Hij vertelde dat Castricum tot één van de schoonste stranden van Nederland behoort. Joos Versfelt van Juttersgeluk voegde toe dat dit de grootste expeditie is sinds het begin. Er zijn 32 kustgemeenten en ze doen bijna allemaal mee.

Na de koffie, thee, petit-fours en een groepsfoto gingen de jutters –waaronder wethouders Rood en Steeman- gewapend met emmer en afvalgrijper het strand op in de richting van Egmond. Ze gingen op jacht naar ‘plastic soep’, zwerfafval. Er werd gezocht naar plastic, hout met verf, metaal, glas, netten enzovoorts.

Bij terugkomst werden alle emmers verzameld en gezeefd door de medewerkers van Juttersgeluk. Ondertussen gaven de deelnemers de wethouder tips. Er moeten meer prullenbakken komen langs het strand, er zouden vaker groepen langs het strand kunnen jutten en ook een tractor met een ‘zeef’ erachter werd geopperd.

En de opbrengst? Heel veel plastic, een baksteen, Hoogovenslak en een grote tak “uit Engeland”. Maar liefst 39 kilo werd er bij elkaar gejut. Het plastic krijgt nog een tweede leven; hier worden springtouwen en sleutelhangers van gemaakt voor de verkoop door Juttersgeluk.

Tekst en foto: Erika Dekker-de Groot

Uitkomsten onderzoek naar effect Airbnb aan de Noordzeekust

Geplaatst op

Airbnb heeft de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt, aanvankelijk vooral in de grote (cultuur)steden. Inmiddels maken jaarlijks vele miljoenen mensen gebruik van het online platform.

Met name de Amsterdamse situatie heeft ook de keerzijde – van wat aanvankelijk als een mooie innovatie werd gezien – zichtbaar gemaakt: overlast voor omwonenden, belastingontduiking en oneerlijke concurrentie voor de verblijfsrecreatie.

Maar hoe zit het aan de kust?

Dat inzicht ontbreekt nog grotendeels, maar de Hotelschool The Hague en Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) zijn op zoek gegaan naar antwoorden bij kustondernemers, kustgemeenten en bemiddelaars en door literatuurstudie. Een eerste poging om het effect van Airbnb aan de Nederlandse Noordzeekust inzichtelijk te maken treft u in publicatie ‘Airbnb aan de kust’ aan. RECRON is benieuwd naar ervaringen en bevindingen.
 

Heerlijkheid Castricum, voor liefhebbers

Geplaatst op
1886x1501502054
Deze maand lanceert de gemeente Castricum een nieuwe promotiecampagne: Heerlijkheid Castricum – Voor Liefhebbers. Verrassend is dat de eerste fase van de Voor Liefhebbers-campagne zich vooral richt op de eigen inwoners en ondernemers.
„We gaan goed uitlichten wat Castricum, Limmen, Bakkum, Akersloot en De Woude zo interessant, aantrekkelijk en uniek maakt.” zegt toerismewethouder Kees Rood. „Beleving en waardering van de omgeving door onze eigen inwoners en ondernemers, dat is het vertrekpunt van de campagne.”

Waarom een promotiecampagne met de focus op de eigen bevolking?

Ik vind het belangrijk dat zij tevreden zijn over de lokale recreatieve mogelijkheden en het culturele aanbod. En van tevredenheid is het niet zo’n heel grote stap naar trots. We mogen best wat meer trots zijn op de bijzondere kwaliteiten die we in huis hebben.

Hoe krijg je iedereen in zo’n positieve stemming?

Veel mensen hier zíjn enthousiast over hun eigen woonplaats en vertellen daar graag over. En hoe vaker dat gebeurt, des te meer zullen anderen door dat gevoel worden aangestoken. Het zou geweldig zijn wanneer we als ambassadeurs elkaar en ook onze bezoekers kunnen informeren over het vele moois dat onze omgeving te bieden heeft. Niet iedereen is daarvan even goed op de hoogte. Ook ikzelf ontdek nog vaak nieuwe dingen. Met een leuke, originele campagne willen we die ervaringen, die beleving delen. Er komen acties waarbij we iedereen zo veel mogelijk willen betrekken. In de campagne lichten we uiteraard de grote parels in onze gemeente uit: het strand, het bos- en duingebied. Maar we schenken ook veel aandacht aan de kleinere diamantjes. En aan de verhalen van de mensen erachter. We hebben in onze gemeente veel unieke locaties en initiatieven die absoluut meer bekendheid verdienen.

Waar moet dat toe leiden?

We willen het ontdekken, kennismaken en deelnemen stimuleren. Zodat locaties, activiteiten en evenementen door de eigen inwoners nog beter worden bezocht, én gewaardeerd. Ook willen we de mensen uit onze verschillende dorpen en kernen enthousiast maken om wat meer ‘recreatief en cultureel’ bij elkaar te gaan buurten. Die stap wordt makkelijker gezet als je goed geïnformeerd bent over wat er te doen is. Als je proeft van elkaars soms echt unieke kwaliteiten, versterk je ook nog eens de samenhang in onze gemeente als geheel.Wat is de rol van de ondernemers?

In de loop van de jaren hebben recreatie en toerisme zich ontwikkeld tot een belangrijke economische factor. Veel van onze inwoners vinden er hun werk en de bestedingen zijn goed voor onze winkels en horeca. Maar dat kan nog beter. Niet alleen in het hoogseizoen, maar ook door verlenging van het seizoen. Daarom profileren wij ons als wandel- en fietsgemeente, met aantrekkelijke verblijfsaccommodaties. Al met al kunnen de ondernemers er een belangrijke rol in spelen. Met de campagne willen we hen prikkelen om originele arrangementen te bedenken. Interessant zou zijn als ondernemers en culturele organisaties uit de verschillende kernen elkaar zouden vinden in gecombineerde of opeenvolgende aanbiedingen. Dat je bij een strandlunch een kortingskaartje krijgt voor het Huis van Hilde of de Hortus Bulborum bijvoorbeeld. Er zit genoeg creativiteit en betrokkenheid in onze gemeenschap. Laten we daar meer mee doen. Ik begrijp ook dat het allemaal niet morgen geregeld is. Maar misschien overmorgen wel… Er is ook een zekere urgentie. Met een levendig en aantrekkelijk aanbod van activiteiten versterken we onze lokale economie en verstevigen we onze toeristische positie ten opzichte van omliggende kustplaatsen.

Over toeristen gesproken, waar zijn die gebleven in dit verhaal?

Wanneer onze inwoners en ondernemers trots uitstralen en ambassadeurschap tonen, dan heeft dat effect op onze bezoekers. Die gaan Castricum, Limmen, Bakkum, Akersloot en De Woude nóg leuker vinden en komen vaker terug. Aantrekkelijke arrangementen, een extra gastvrije bevolking en betere informatie over het aanbod zullen ervoor zorgen dat mensen terugkomen en hun ervaringen met onze gemeente doorvertellen. Dat brengt vervolgens anderen op een idee.

Want er moeten meer toeristen komen. Toch?

Dat is dan ook de vervolgfase van de campagne. Daarin richten we ons op het aantrekken van nieuwe bezoekers. Daar zit wel enige omzichtigheid in. We willen toerisme en recreatie bevorderen, maar wel op een manier die past bij de leefstijl van onze inwoners en de natuurlijke omgeving. We bewaken de karakteristieke charme van onze gemeente en de hoogwaardige natuur. We gaan geen dwaze dingen doen. Plat massatoerisme past hier niet. Een verantwoord groeimodel wel. Voor het aanprijzen van onze omgeving en kwaliteiten zijn we een samenwerking aangegaan met de organisatie ‘Holland boven Amsterdam’, die dit deel van onze provincie gaat promoten in het hele land en in het buitenland.

De nieuwe campagne heet ‘Heerlijkheid Castricum – Voor Liefhebbers’. De gemeente heeft in feite de oude citymarketingslogan Heerlykhyd Castricum gehandhaafd. Daar was in het verleden wel enige kritiek op.

Het college heeft hier serieus over nagedacht. Maar we hebben besloten de aanduiding Heerlijkheid Castricum te behouden. Om een paar redenen. Zij verwijst naar 600 tot 700 jaar lokale historie, met namen van ‘leenheren’ als Geelvinck, Van Polanen en Van Haerlem. Je komt ze vandaag nog tegen in straatnamen. Verder hebben verschillende organisaties en ondernemers ‘De Heerlijkheid’ al leuk toegepast. Of het nu gaat om zalen in het Huis van Hilde en Geesterhage of om gebak, het leeft al. Wel zijn we afgestapt van de klassieke schrijfwijze. We maken het eigentijdser en daarmee komt de prettige gevoelswaarde van het woord Heerlijkheid ook meer op de voorgrond.

Wat wordt bedoeld met het tweede deel van de campagnenaam, Voor Liefhebbers?

Je moet het zo zien. De ‘Heerlijkheid Castricum’ is het onderliggende begrip, de verrijkte gemeenteaanduiding, zo je wilt. ‘Voor Liefhebbers’ is de belofte, het uithangbord. Hiermee creëren we onderscheid met andere gemeenten. Castricum is er niet voor Jan en alleman, nee, wij zijn er voor liefhebbers. Dat geeft ons cachet. Een liefhebber is iemand die van iets specifieks houdt en daar een zekere kwaliteitsbeleving aan koppelt. In het woord ‘liefhebber’ klinken in bepaalde mate exclusiviteit, passie en keuze door. Een liefhebber weet wat hij wil en als hij het vindt, wordt het genieten. En dat sluit dan weer perfect aan bij het begrip ‘Heerlijkheid’, dat eveneens voor genieten staat.

Mooi bedacht, maar gaat het werken?

Om te beginnen is het een handig begrip. Je kunt het op heel veel dingen toepassen. Of je nu strandliefhebber, fietsliefhebber, natuurliefhebber of liefhebber van cultureel erfgoed bent, in onze gemeente vind je veel van je gading. Met ‘Voor liefhebbers’ spreken we iedereen aan op zijn of haar specifieke belangstelling. Of het gaat werken, hangt niet alleen van de slogan af. We hebben ook een mooi, aansprekend logo ontwikkeld en tal van doordachte acties en communicatie-uitingen. De campagne is bedacht in samenwerking met lokale reclamemakers, die behoorlijk bevlogen zijn. Echte liefhebbers van hun vak.

Heeft de gemeente wel geld voor zo’n campagne?

Een groot deel van de promotiecampagne wordt betaald uit de opbrengst van de toeristenbelasting. Die vloeit als het ware weer terug, de sector in. We zien dit dan ook als een investering in de toekomst. De campagne moet onze gemeente voor haar inwoners en bezoekers aantrekkelijker maken, en ook economisch sterker. Met een herkenbare identiteit, een passend antwoord op economische en maatschappelijke wensen en ontwikkelingen, en de durf om te concurreren met andere toeristische gemeenten komen we verder. Achteroverleunen is geen optie. Dat is geen grote broek aantrekken. Het geld dat we voor deze campagne uitgeven, verdienen we terug.

Er ligt nog een ander plan dat onze gemeente moet opstuwen in de vaart der volkeren. C aan Zee, van de strandondernemers. Waarom heeft de gemeente niet hiervoor gekozen?

Laat ik vooropstellen dat ik dit een prachtig plan vind, met heel fraaie details die ons strand meer allure geven. Veel onderdelen van dit plan komen al tot uitvoering. Maar Castricum is meer dan alleen strand en duin; we hebben een breder aanbod. Daarom brengen we het héle palet aan recreatieve, toeristische en culturele kwaliteiten over het voetlicht. We hebben vijf kernen. Elke kern bezit zo veel dat de moeite waard is. En dat mag, nee, dat móét gezien worden.

Wat kunnen we allemaal verwachten?

Het brandt op mijn tong om alles uit de doeken te doen, maar ik houd toch de spanning er nog even in. Wél kan ik zeggen dat iedereen binnenkort de verdere aankondiging van de campagne in deze krant én in het straatbeeld zal aantreffen.
Toch iets meer weten over de Voor Liefhebbers-campagne en/of vragen stellen? Ga naar www.facebook.com/voorliefhebbers.

Discussiemiddag over Toekomstperspectief Noordzeekust

Geplaatst op
Toekomstperspectief Noordzeekust
De Provincie is gestart met de uitwerking van het Kustpact. Het Kustpact is ondertekend door het college van de gemeente Castricum. Het doel is een breed gedragen beeld te krijgen over de toekomst van de Nederlandse kust. Kan een balans gevonden kan worden tussen rust en reuring, tussen economie en ecologie?
Het doel van het project is ook om alle partijen die bij de kust betrokken zijn (waaronder strandbezoekers!) zekerheid te geven over wat waar kan (en onder welke voorwaarden) en wat waar niet kan. In het Kustpact is bepaald dat onder regie van de provincies een zonering wordt opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Om te komen tot een gedragen zonering heeft de provincie besloten dat eerst een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de kust moet worden geformuleerd. Het streven van de Provincie is om de uitkomst van dit proces per 1 januari 2018 juridisch te hebben vastgelegd.

Op dinsdag 18 april tussen 15:00-17:00 u in Huis van Hilde, Westerplein 6
1901 NA Castricum kan je met iedereen discussiëren over de plannen.

Over Castricum en Bakkum is o.a. het volgende te lezen:
Belangrijke troef van Castricum is het NS Station. Een ‘Buitenpoort’ volgens het provinciale programma OV Knooppunten. Het strand heeft hier twee verschillende toegangen: de Kop van de Zeeweg (met parkeerplaatsen) en een noordelijker waar een fiets-voetpad vanuit camping Bakkum uitkomt. Tussen deze beide loopt ook een pad. In deze zone komt stedelijk-recreatief gebruik het dichtste bij, de ongerepte duinzone is hier op z’n smalst. Het zuidelijk strand grenst aan breed, ongerept gebied – de bebouwing ligt hier op veel grotere afstand. Daarom lijkt het logisch om alle gebruik op het strand ´op te spannen´ tussen de twee entrees. Dan kan het zuiden vrijgespeeld worden van vakantiehuisjes, of in ieder geval beperken tot lijn parkeerplaats. 

Voor meer informatie kijk op de VSC-website http://www.strandhuisjescastricum.nl/index.php/over-het-strand

 

Voorbereidingen strandsuppletie in volle gang

Geplaatst op

De voorbereidingen van de strandsuppletie van Heemskerk tot de zuidkant van Castricum zijn in volle gang. Boskalis verhoogt het strand met 1 miljoen kuub zand. Verwachte start 15 april. Materieel wordt deels via de strandopgang van Castricum af en aangevoerd.

Opbouw strandhuisjes in stralende zon!

Geplaatst op

Berg die winterjas maar op want vanaf morgen breekt de lente door. Met temperaturen die plaatselijk kunnen oplopen tot wel 16 graden is het eerste echte lenteweekend in zicht.17203040_714788345362783_5430584294426120519_n17191176_714788352029449_6195068719336084036_n

%d bloggers liken dit: